SISTEM PENDAFTARAN ONLINE PUSAT ISLAM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
[ UTAMA ]
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
Pusat Islam
BORANG PEMBATALAN PERMOHONAN KHIDMAT STAF PUSAT ISLAM (PEMBACA DOA/IMAM/PENCERAMAH)
 
Nombor Kad Pegenalan:
 
Pusat Islam Universiti
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM, Serdang
Selangor Darul Ehsan

Tel: 03-89468582, 03-89468488/8584
Faks: 03-89483742