SISTEM PENDAFTARAN ONLINE PUSAT ISLAM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
[ UTAMA ]
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
Pusat Islam
BORANG PERMOHONAN KHIDMAT PEMBACA DOA/IMAM/PENCERAMAH
 
Tarikh Program :
Kategori Pemohon
:
Nama Pemohon :
Pusat Tanggung Jawab :
No. Kad Pengenalan :
No. Telefon :
No. Faks :
Emel :
Kategori Perkhidmatan :Bacaan Doa Bacaan Tahlil dan Yassin Imam Penceramah
Tajuk Program :
Tempat Program :
Masa program :
Bahasa Penyampaian :Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Arab
Lampiran Aturcara Program :
SYARAT PERMOHONAN PERKHIDMATAN PEMBACA DOA/IMAM/PENCERAMAH
1. Permohonan hendaklah dihadapkan sekurang-kurangnya 1 minggu sebelum majlis diadakan kepada Pegawai Hal Ehwal Islam, Pusat Islam Universiti, UPM.
2. Permohonan hendaklah diperolehi dengan memuatturun dan mengembalikan BORANG PERMOHONAN PERKHIDMATAN PEMBACA DOA ke Pejabat am Pusat Islam Universiti. Sila lampirkan borang tersebut bersama perkara-perkara berikut:-
(a) Orang yang boleh dihubungi (contact person) berserta nombor telefon
(b) Salinan aturcara majlis
3. Majlis tersebut tidak bercampur dengan unsur-unsur yang bercanggah dengan hukum syara'
4. Jika ada perubahan ataupun pembatalan hendaklah dimaklumkan sekurang-kurangnya 1 hari sebelum majlis dijalankan
5. Untuk sebarang pertanyaan, bolehlah menghubungi pejabat am Pusat Islam Universiti di talian 03-8946 8581/ 8582/ 8588.